Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

hết hàng

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44, Ốc Biển sử dụng vật liệu vỏ sò điệp cắt khoen tròn xen vào đó là những mẫu ốc trai nâu mài xà cừ tạo điểm nhấn.

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

Lắc tay vỏ sò điệp LDT_44

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG