Bông tai san hô đỏ BTVO_15

Bông tai san hô đỏ BTVO_15

Bông tai san hô đỏ BTVO_15

hết hàng

Bông tai san hô đỏ BTVO_15, sử dụng nguyên liệu san hô đỏ cắt miếng mài tròn rất tỉ mỉ (loại san hô đỏ ngàn năm quý hiếm) chúng được nghệ nhân khéo léo cắt thô – mài – dũa cho tròn để cho ra vật liệu nhẵn bóng hình thành nên đôi bông tai độc đáo này. Đây được xem là một lựa chọn rất mới tạo nên phong cách riêng thật ấn tượng cho bạn.

Bông tai san hô đỏ BTVO_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Bông tai san hô đỏ BTVO_15 – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG