Hũ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01

Hũ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01

Hũ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01

hết hàng

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01, lọ thủy tinh chứa đựng rất nhiều loại vỏ ốc khác nhau, đây sẽ là món quà rất tuyệt vời dành cho những bạn thích sưu tầm, hoặc có thể tặng bạn bè – người thân yêu vỏ sò ốc.

Lọ thủy tinh cao cấp trong suốt oại sưu tầm, số lượng hiện tại 1 lọ duy nhất.

Kích thước : cao 12cm.

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 - hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 – hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 - hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 – hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 - hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 – hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 - hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 – hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 - hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 – hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 - hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 – hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 - hình chụp tại VoOcBien

Lọ thủy tinh quà tặng vỏ sò ốc đủ loại MixShell_01 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG