Vỏ ốc thoi vai tròn (Barclay’s Latirus)

Vỏ ốc thoi vai tròn (Barclay’s Latirus)

Vỏ ốc thoi vai tròn (Barclay’s Latirus)

20.000đ / 1 vỏ

Thông tin chi tiết:

– Kích thước: từ 5cm đến 6cm.
– Kích thước trung bình: 5cm.
– Tên quốc tế: Barclay’s Latirus .
– Chủng loại: Muricoidea.
– Phân bố: Ấn Độ, Tropical Indo-Pacific.
– Mã SP: SN93

Một số hình ảnh vỏ thoi vai tròn:

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

vỏ ốc thoi vai tròn

CHAT TƯ VẤN online