Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02

hết hàng

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 handmade do VoOcBien thực hiện. Chúng được gắn rất tỉ mỉ từng loại vỏ ốc – vỏ sò – sao biển, một sản phẩm độc đáo dành riêng cho những bạn nữ, hoặc bạn có thể dùng làm quà tặng bất ngờ …

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT02 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online