Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04

70.000đ / 1 cái

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 handmade do VoOcBien thực hiện. Chúng được gắn rất tỉ mỉ từng loại vỏ ốc – vỏ sò – sao biển, một sản phẩm độc đáo dành riêng cho những bạn nữ, hoặc bạn có thể dùng làm quà tặng bất ngờ …

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT04 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG