Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05

hết hàng

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 handmade do VoOcBien thực hiện. Chúng được gắn rất tỉ mỉ từng loại vỏ ốc – vỏ sò – sao biển, một sản phẩm độc đáo dành riêng cho những bạn nữ, hoặc bạn có thể dùng làm quà tặng bất ngờ độc đáo…

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 – hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 - hình chụp tại VoOcBien

Lược cài tóc vỏ sò vỏ ốc LCT05 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG