Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03

hết hàng

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 gắn những loại vỏ sò ốc cắt, nên chúng có những vòng xoáy và hoa văn ngẫu nhiên, đây là sản phẩm đặc biệt dành cho những bạn gái thích tìm sự đặc biệt, và yêu biển.

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

Lắc đeo tay vỏ ốc LDT03 (hình chụp tại VoOcBien)

CHAT TƯ VẤN online