Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13

50.000đ / 1 cái

Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13, lắc tay vỏ sò ốc được VoOcBien sử dụng loại ốc nga cắt phần lưng ốc, đính chúng trên loại dây da tone nâu. Tạo cho bạn trông nổi bật hơn.

Lắc tay vỏ ốc nga - dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga - dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga - dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga - dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga - dây da nâu LDT13

Lắc tay vỏ ốc nga – dây da nâu LDT13

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG