Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

hết hàng

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42, Ốc Biển sử dụng chất liệu từ vỏ ốc đụn xà cừ nâu. Từ những vỏ ốc với lớp ngoài trắng đen đan xen, chúng tôi mài gọt để lấy những mẫu tròn đan vào chiếc lắc tay, công đoạn khá công phu để bảo đảm mẫu khoen tròn này vừa có chất xà cừ bên trong và một phần lớp vỏ ngoài trắng đen của vỏ ốc.

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

Lắc tay vỏ ốc đụn nâu LDT_42

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG