Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

35.000đ / 1 cái

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34, Ốc Biển sử dụng nhiều hạt bi tròn trắng được gia công từ vỏ sò tai bồ tự nhiên, phần điểm chính sử dụng sò điệp trắng nâu cắt tròn. Chiếc lắc tay trông nhẹ nhàng và bắt mắt.

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Dây chuyền vỏ sò điệp DC18

Bộ Dây chuyền & Lắc tay vỏ sò điệp

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

Lắc tay bi tròn sò điệp trắng LDT_34

ĐẶT HÀNG - CHAT online