Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

60.000đ / 1 cái

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng), với chất liệu dây vàng si, được gắn thêm những loại vỏ sò ốc, đây là sản phẩm rất nổi bật cho những bạn gái thích tìm sự đặc biệt, và yêu biển.

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

Lắc đeo tay vỏ sò ốc LDT01 (dây vàng)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG