Vỏ ốc mặt trời gai

Vỏ ốc mặt trời gai

Vỏ ốc mặt trời gai

hết hàng

Vỏ ốc mặt trời gai với kích thước 10cm – 12cm. Với hình dạng chóp như chiếc nón, cùng những chiếc gai toả theo thân như hình mặt trời, đây là loại vỏ hiếm, số lượng ít.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc mặt trời gai:

– Kích thước: 10cm – 12cm.

Một số hình ảnh Vỏ ốc mặt trời gai:

Vỏ ốc mặt trời gai - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc mặt trời gai – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG