Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell)

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell)

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell)

150.000 đ/1 vỏ

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ với kích thước vỏ khoảng 10cm, được các nghệ nhân tay nghề lão luyện mài loại bỏ đi lớp vỏ vỏ bên ngoài để lộ ra lớp vỏ óng ánh xà cừ tuyệt đẹp bên trong, chắc với lớp vỏ này bạn đã có những mường tượng về một thứ gì đó khá quen mắt, đúng thế lớp xà cừ này được dùng trong nghệ thuật khảm trên các sản phẩm gỗ ….

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ với lớp vỏ cứng dày, và điều nổi bật nhất chính là màu sắc nổi bật xanh như ngọc. Tại sao gọi chúng là ốc khảm xà cừ vì sau lớp vỏ xanh là lớp xà cừ tinh khiết dùng trong kỹ thuật khảm trai hay xà cừ.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ:

– Kích thước : 10cm
– Mã SP : SN20

Một số hình ảnh Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ:

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) – hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) - hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xanh nhỏ mài xà cừ (Polished Pearled Green Snail Shell) – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG