Vỏ ốc đất vằn trắng nâu (Polished Brown Land Snail Shell)

Vỏ ốc đất vằn trắng nâu (Polished Brown Land Snail Shell)

Vỏ ốc đất vằn trắng nâu (Polished Brown Land Snail Shell)

Vỏ ốc đất vằn trắng nâu (Polished Brown Land Snail Shell)
5 (100%) 2 votes

Ốc sên đất vằn trắng nâu là loài có kích thước lớn, lớp vỏ của chúng dày nặng. Đặc biệt có những sọc vằn nâu xoắn rất đẹp, có 2 loại màu vỏ một số có màu trắng vằn nâu & một số màu nâu sọc trắng.

Phân bố: châu Âu.
Kích thước : 10cm.
Giá bán : 45.000 vnđ / 1 vỏ (cập nhật theo mùa).

Một số hình ảnh thực tế Vỏ ốc mỡ vằn trắng nâu:

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỡ lớn vằn trắng nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

! Bình luận & Hỏi đáp

$ ĐẶT HÀNG
Chat - Gửi tin nhắn online