Vỏ ốc tháp sừng trâu

Vỏ ốc tháp sừng trâu

Vỏ ốc tháp sừng trâu

10.000 đ / 1 vỏ

Vỏ ốc tháp sừng trâu có hình dạng chóp tháp, chúng có lớp vỏ dày cứng, đặc biệt trên thân có những vòng xoắn đen bóng như chiếc sừng trâu.

Thông  tin chi tiết Vỏ ốc tháp sừng trâu:

– Kích thước : 7cm.
– Mã SP : SN158

Một số hình ảnh Vỏ ốc tháp sừng trâu:

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

Vỏ ốc tháp sừng trâu (hình chụp tại VoOcBien)

ĐẶT HÀNG - CHAT online