Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell)

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell)

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell)

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) là loài ốc đất hay ốc sên có rất nhiều màu sắc xoắn đều theo thân vỏ. Ốc đất hay gọi là ốc sên là tên gọi chung cho động vật thân mềm có sống ở mặt đất. Tuy nhiên, không phải luôn nói rằng đó là loài trên mặt đất, bởi vì một số ít sống giữa đất và nước ngọt, và những loại khác là sống giữa đất và nước mặn.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell):

– Kích thước: 4 – 5cm.
– Lớp : Gastropoda.
– Hết hàng.

Một số hình ảnh Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell):

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên vàng sọc nâu đen (Land Snail Shell) – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG