Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen là loại động vật thân mềm sống trên cây sống chủ yếu trong môi trường sống ven biển ở các khu rừng cận nhiệt đới, với một sở thích đối với các loài cây nhất định.

Những vỏ lớn sáng bóng và rất màu sắc rực rỡ, màu vàng tươi sáng với một sọc màu trắng – đen, nhưng loài ốc sên cũng được biết đến với tính đa hình vỏ đầy màu sắc của nó, với nhiều loại màu sắc.

Polymita picta chủ yếu ăn địa y, rêu và trên màng sinh học nấm hiện diện trên vỏ cây và lá. Các chu kỳ cuộc sống kéo dài khoảng 15 tháng, với thời gian sinh sản trong mùa mưa tháng 10. Những con ốc sên không hoạt động trong mùa khô đầu tháng 12.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita:

– Kích thước: 10cm.
– Ngành: Mollusca.
– Lớp: Gastropoda.
– Chi: Polymita.
– Loài: P. picta.
– Hết hàng.

Một số hình ảnh Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita:

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta - © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc sên tròn lớn vàng sọc đen Polymita Picta – © bản quyền hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG