Vỏ ốc ớt chấm đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc ớt chấm đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc ớt chấm đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

hết hàng

Ốc ớt đỏ nữ hoàng có dạng vỏ lớn, hình dạng thoi, thon dài với những đường xoắn ốc cao, trên những đường xoắn có các ụ nhô lên. Có miệng dài , bên trong miệng có màu vàng nhạt, bên ngoài màu trắng và những đóm đỏ trên lưng.

Chúng phân bổ: Ấn Độ Dương… Sống tập chung ở những đá ngầm San hô, dưới những tảng đá. Kích Thước: 90-140mm.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc ớt chấm đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell):

– Kích thước: 12-14cm.
– Tên quốc tế: Mitra papalis Shell.
– Chủng loại: Mitridea.
– Phân bố: Indo Pacific….

Một số hình ảnh Vỏ ốc ớt chấm đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell):

Vỏ ốc măng đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc ớt đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc măng đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc ớt đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc măng đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc ớt đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc măng đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc ớt đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc măng đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

Vỏ ốc ớt đỏ nữ hoàng (Papal Miter Shell)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG