Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

hết hàng

Ốc măng cam chấm có dạng vỏ lớn, hình dạng thoi, thon dài với những đường xoắn ốc cao. Có miệng dài , bên trong miệng có màu vàng nhạt, bên ngoài màu trắng và những đóm cam sáng trên lưng.

Chúng phân bổ: Ấn Độ Dương… Sống tập chung ở những đá ngầm San hô, dưới những tảng đá. Kích Thước: 90-140mm.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc măng cam chấm:

– Kích thước: 5-14cm.
– Tên quốc tế: Papal Miter Shell.
– Chủng loại: Muricoidea.
– Phân bố: Ấn Độ Dương ….

Một số hình ảnh Vỏ ốc măng cam chấm:

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

Vỏ ốc măng chấm cam (Mitre Mitre Shell)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG