Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

hết hàng

Vỏ ốc gai trắng tiny là loại ốc nhỏ, kích thước 0,5 – 1cm. Chúng có những ụ gai dọc cơ thể, màu vỏ trắng nên rất được ưa dùng trong các sản phẩm handmade hoặc làm tranh …

Thông tin chi tiết Vỏ ốc gai trắng tiny:

– Kích trước: 0,5 – 1cm.

Một số hình ảnh Vỏ ốc gai trắng tiny:

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG