Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

hết hàng

Vỏ ốc gai trắng tiny là loại ốc nhỏ, kích thước 0,5 – 1cm. Chúng có những ụ gai dọc cơ thể, màu vỏ trắng nên rất được ưa dùng trong các sản phẩm handmade hoặc làm tranh …

Thông tin chi tiết Vỏ ốc gai trắng tiny:

– Kích trước: 0,5 – 1cm.

Một số hình ảnh Vỏ ốc gai trắng tiny:

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

Vỏ ốc gai trắng tiny

ĐẶT HÀNG - CHAT online