Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

100,000 đ / 1 vỏ.

Vỏ ốc xà cừ da rắn kẻ vạch là loại vỏ ốc vùng Caribbean, với lớp vỏ có màu đen chấm những đường sọc vằn vàng, trông như lớp da của loài rắn.

Kích thước : 7cm.
Mã SP : SN24.

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

Vỏ ốc xà cừ da rắn (Magpie Shells)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG