Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

hết hàng

Vỏ Ốc Mỡ Vạch loại này sống ở nước mặn ở nơi có đáy cát hoặc bùn, ăn động vật hai mảnh vỏ hoặc động vật chân bụng khác. Chúng khoan nhiều lỗ nhỏ trên vỏ của con mồi sau đó sử dụng lưỡi sừng (dãy răng kitin), chất bài tiết và sau đó chèn vòi vào để lấy dinh dưỡng. Naticid có thể tích luỹ nước ở chân và nước bắt buộc phải được đẩy ra ngoài qua những lỗ ở cuối chân trước khi thu chân vào trong vỏ.

Thông tin chi tiết Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell):

– Kích thước: 1-2cm.
– Tên quốc tế: China Moon Shell.
– Chủng loại: Naticoidea.

Một số hình ảnh Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell):

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

Vỏ Ốc Mỡ Vạch (China Moon Shell)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG