Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail)

Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail)

Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail)

35.000đ / 100gram

Ốc mỡ trắng sống ở nước mặn ở nơi có đáy cát hoặc bùn, ăn động vật hai mảnh vỏ hoặc động vật chân bụng khác. Chúng khoan nhiều lỗ nhỏ trên vỏ của con mồi sau đó sử dụng lưỡi sừng (dãy răng kitin), chất bài tiết và sau đó chèn vòi vào để lấy dinh dưỡng.

Naticid có thể tích luỹ nước ở chân và nước bắt buộc phải được đẩy ra ngoài qua những lỗ ở cuối chân trước khi thu chân vào trong vỏ.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail):

– Kích thước: 2cm – 6cm.
– Tên quốc tế: White Moon Snail.
– Chủng loại: Naticoidea.
– Phân bố: Indo-Pacific.

Một số hình ảnh Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail):

vo-oc-mo-trang-white-moon-snail

Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail):

Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail):

Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail):

Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail):

Vỏ ốc mỡ trắng (White Moon Snail):

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG