Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam (Orange Moon Snail)

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam (Orange Moon Snail)

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam (Orange Moon Snail)

20.000đ / 1 vỏ

Loại vỏ này sống ở nước mặn ở nơi có đáy cát hoặc bùn, ăn động vật hai mảnh vỏ hoặc động vật chân bụng khác. Chúng khoan nhiều lỗ nhỏ trên vỏ của con mồi sau đó sử dụng lưỡi sừng (dãy răng kitin), chất bài tiết và sau đó chèn vòi vào để lấy dinh dưỡng. Naticid có thể tích luỹ nước ở chân và nước bắt buộc phải được đẩy ra ngoài qua những lỗ ở cuối chân trước khi thu chân vào trong vỏ.

Thông tin chi tiết:

– Kích thước: từ 2cm đến 6cm.
– Kích thước trung bình: 2cm.
– Tên quốc tế: Orange Moon Snail.
– Chủng loại: Naticoidea
– Mã SP: SN109

Một số hình ảnh vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam:

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

vo-oc-ngoc-cam-thach-cam (6)

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

Vỏ ốc ngọc cẩm thạch cam

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG