Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

35.000đ / 100gram

Loại ốc này sống ở nước mặn ở nơi có đáy cát hoặc bùn, ăn động vật hai mảnh vỏ hoặc động vật chân bụng khác. Chúng khoan nhiều lỗ nhỏ trên vỏ của con mồi sau đó sử dụng lưỡi sừng (dãy răng kitin), chất bài tiết và sau đó chèn vòi vào để lấy dinh dưỡng.

Naticid có thể tích luỹ nước ở chân và nước bắt buộc phải được đẩy ra ngoài qua những lỗ ở cuối chân trước khi thu chân vào trong vỏ.

Thông tin chi tiết:

– Kích thước: từ 2cm đến 5cm.
– Kích thước trung bình: 4cm.
– Tên quốc tế: Calf Moon.
– Chủng loại: Naticoidea.
– Phân bố: Vũng Tàu, Khánh Hoà, Western Pacific, Indian Ocean

Một số hình ảnh vỏ ốc mỡ sọc rằn:

Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

Vỏ ốc mỡ sọc rằn (Whale Eye Shells)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG