Vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

Vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

Vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

10,000 đ / 1 vỏ

Ốc đụn xà cừ nhỏ với lớp vỏ màu đặc trưng của dòng ốc xà cừ, trắng ngà bóng. Đặc biệt loại ố đụn xà cừ nhỏ có những gai nhô nhỏ sắp theo lớp xoắn của cấu trúc vỏ ốc.

Vỏ ốc với kích thước vào khoàng 11cm, chúng sống trong môi trường gần những rạn san hô. Ở Việt Nam ốc đụn xà cừ phân bố phổ biến ở Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Rang, Qui Nhơn, Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết:

– Kích thước: 2cm – 3cm.
– Tên quốc tế: Pearlly Trocus Shells.
– Chủng loại: Trochoidea.
– Phân bố: Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Rang, Qui Nhơn, Đà Nẵng

Một số hình ảnh vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells):

 vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

 vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

 vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

 vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

vỏ ốc đụn xà cừ nhỏ (Pearly Trocus Shells)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG