Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn

500.000đ / 1 vỏ (14cm), 650.000 đ / 1 vỏ (15cm), 3.000.000 / 1 vỏ (22cm)

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh là loại lớn, vỏ rất dày với lớp vỏ ngoài màu xanh lá xẫm màu. Đặc biệt có giá trị về mỹ nghệ khảm xà cừ nên chúng rất quý. Phân bố ở Indo, Philippines, Singapore, Ấn Độ, Việt Nam số lượng rất ít và hiếm.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc khảm xà cừ xanh:
– Kích thước : 13 – 20 cm.

Một số hình ảnh Vỏ ốc khảm xà cừ xanh:

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn - © hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn – © hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn - © hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn – © hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn - © hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn – © hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn - © hình chụp tại VoOcBien

Vỏ ốc khảm xà cừ xanh lớn – © hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG