Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

150.000đ / 1 cái

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02, VoOcBien sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, đính lên những vỏ sò ốc đủ loại để tạo cho sản phẩm mang phong cách biển. Sản phẩm thích hợp trang trí trong phòng treo trên tường – cửa …

– Kích thước : đường kính 16cm.

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

Tag gỗ treo đính vỏ sò ốc 16cm TAG_02

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG