Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

hết hàng

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01, như một chiếc phao sản phẩm VoOcBien sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, đinh lên những vỏ sò ốc cùng một mảnh lưới nhỏ để tạo cho sản phẩm mang phong cách biển. Sản phẩm thích hợp trang trí trong phòng treo trên tường hoặc trang trí trong không gian theo phong cách biển.

– Kích thước : 30cm.

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

Tag gỗ vỏ sò ốc treo tường (tròn) TAG_01

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG