Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt, sử dụng nguyên liệu vỏ trai lấy ngọc vàng mài bỏ lớp vỏ thô bên ngoài, người thợ sẽ lấy phần có lớp xà cừ bên trong sau đó cắt theo hình dáng kích thước yêu cầu và đánh bóng tự nhiên, để cho ra miêng trai cắt óng ánh rất nổi bật.

Sản phẩm thích hợp cho những nhu cầu về trang sức, trang trí trên các thiết bị trong nhà, tranh …

Kích thước + Giá bán : theo yêu cầu riêng.

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

Vỏ trai vàng xà cừ cắt

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG