Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

hết hàng

Ốc tỏi khắc một sản phẩm đặc biệt, để tạo ra được sản phẩm này những người thợ thủ công tỉ mỉ gọt bỏ đi những phần vỏ không thuộc những phần họa tiết chính, sau khi hoàn thành những phần họa tiết chính sẽ nổi lên và bạn đã nhìn thấy rõ những chú chim, cá …

Kích thước: 10cm.

Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

Vỏ ốc tỏi khắc

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG