Vỏ ốc mực anh vũ cắt (Sliced Natural Nautilus Seashell)

Vỏ ốc mực anh vũ cắt (Sliced Natural Nautilus Seashell)

Vỏ ốc mực anh vũ cắt (Sliced Natural Nautilus Seashell)

Vỏ ốc mực anh vũ cắt, được thực hiện rất tỉ mỉ khi cắt đôi vỏ ốc anh vũ điều hỏi tay nghề rất cao của người thợ, để cho ra sản phẩm rất độc đáo này, chúng được sử dụng cho việc trang trí, hoặc làm tranh.

Thông tin chi tiết Vỏ ốc mực anh vũ cắt:

– Kích thước: 14 – 16cm.
– Đơn vị bán: miếng.
– Giá bán : Hết hàng.

Một số hình ảnh Vỏ ốc mực anh vũ cắt:

Vỏ ốc mực anh vũ cắt

Vỏ ốc mực anh vũ cắt

Vỏ ốc mực anh vũ cắt

Vỏ ốc mực anh vũ cắt

Vỏ ốc mực anh vũ cắt

Vỏ ốc mực anh vũ cắt

Vỏ ốc mực anh vũ cắt

Vỏ ốc mực anh vũ cắt

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG