Vỏ trai nâu khoen tròn

Vỏ trai nâu khoen tròn

Vỏ trai nâu khoen tròn

Vỏ trai nâu khoen tròn, được tạo ra từ loại vỏ trai nâu. Loại vỏ trai có lớp xà cừ ở phía mặt trong. Tất cả các khoen tròn đều được Ốc Biển khoan lỗ, để sử dụng cho các sản phẩm handmade khi đính lên quần áo, trang sức …

Kích thước : 1cm.
Giá bán : 60.000 vnđ / 100 gram.

Vỏ trai nâu khoen tròn

Vỏ trai nâu khoen tròn

Vỏ trai nâu khoen tròn

Vỏ trai nâu khoen tròn

Vỏ trai nâu khoen tròn

Vỏ trai nâu khoen tròn

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG