Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

hết hàng

Vỏ ốc mỡ chồn hương (Tigrina Seahells), thuộc loại ốc mỡ. Chúng có hình dạng tròn đặc trưng, nhưng riêng loại Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells) chúng có những vân nâu chạy dọc theo thân trên nền thân màu trắng, trông rất bắt mắt. Số lượng của chúng không nhiều.

Kích thước : 2cm

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

Vỏ ốc mỡ chồn (Tigrina Seahells)

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG