Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ

250.000đ / miếng

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ, từ những vỏ thô sần sùi còn bám hào rong biển chúng được đánh mài cẩn thận để lộ ra lớp óng ánh xà cừ đẹp mắt, với loại sáp vàng này chúng cho ra lớp màu xà cừ màu vàng.

Trai sáp vàng có giá trị mỹ nghệ rất cao, được sử dụng trong ngành khảm. Một lựa chọn khác dành cho những bạn sử dụng làm sản phẩm trang trí phòng, hoặc trang trí kèm theo các sản phẩm ngọc trai.

Thông tin chi tiết Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ:

– Kích thước : 17cm.
– Mã SP : SN16

Một số hình ảnh Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ:

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng mài xà cừ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN online