Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size lớn)

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size lớn)

Vỏ trai ngọc sáp vàng thô (size lớn)

hết hàng

Trai sáp vàng là loại trai lấy ngọc nước mặn có kích thước lớn có thể trên 20cm. Vỏ trai sáp vàng nặng dày và rất chắc và có lớp xà cừ trắng vàng rất đẹp, nên chúng rất có giá trị sử dụng. VoOcBien cung cấp loại vỏ trai thô này dành cho những cơ sở chuyên làm hàng mỹ nghệ, cẩn khảm …

Mã SP : SN149

Một số hình ảnh Vỏ trai sáp vàng thô (size lớn).

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ trai sáp vàng thô size lớn – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG