Đèn treo trần dây ốc 3 tầng

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng

Liên Hệ

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng, sử dụng vỏ ốc tiny dove shell nhỏ đan thành từng dây kết theo khung, tạo thành chiếc đèn treo với 3 tần theo từng lớp, ở 2 lớp vành ngang VoOcBien sử dụng vỏ ốc nga trắng đính lên. Chiếc đèn trần tạo điểm nhấn mạnh với kết cấu cầu kỳ thích hợp những không gian cần tìm đến thiên nhiên theo phong cách biển.

Kích thước : tuỳ chỉnh.
Giá bán : Liên hệ.
Sản phẩm độc quyền tại VoOcBien.com

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần dây ốc 3 tầng – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG