Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc

liên hệ

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc, được VoOcBien sử dụng vỏ ốc sen nhỏ làm nên đính the khung, sau đó sử dụng một loại vật liệu đặc biệt, ốc khoen tròn được cắt ngang theo từng miếng từ một vỏ ốc nguyên vẹn đính lên khung.

Chiếc đèn trần vỏ ốc biển, thích hợp cho những không gian cần tìm đến sự đặc biệt, phong cách biển gần gũi với thiên nhiên, chúng khá độc đáo và có giá trị bởi sự tỉ mỉ thủ công.

Sản phẩm độc quyền thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần bạch tuộc vỏ ốc – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online