Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

hết hàng

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47, Ốc Biển sử dụng vỏ ốc nga chấm bông trắng làm phần thân của bạch tuộc – cùng các loại vỏ ốc vỏ sò làm tiểu cảnh biển sinh động. Tất cả hình thành nên một thế giới biển chân thật từ những vỏ sò ốc tự nhiên từ biển.

Kích thước : 8cm.
Mã SP : QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

Bạch tuộc vỏ ốc nga chấm bông QLN_47

ĐẶT HÀNG - CHAT online