Vỏ ốc đỏ

Vỏ ốc đỏ

Vỏ ốc đỏ

35.000 đ / 100 gram

Vỏ ốc đỏ, chúng có lớp vỏ màu vàng cam đậm. Phần thân có những ụ gai nhỏ vòng tròn theo thân, miệng vỏ ốc rộng – kéo dài. Chúng có lớp thịt màu đỏ, nên thường gọi là ốc đỏ.

– Kích thước : 6cm.

Vỏ ốc đỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Vỏ ốc đỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Vỏ ốc đỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Vỏ ốc đỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Vỏ ốc đỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Vỏ ốc đỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Vỏ ốc đỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

Vỏ ốc đỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG