Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen

hết hàng

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen, sử dụng lớp đế bọc vỏ trai đen trên lớp vỏ trai VoOcBien sử dụng rất nhiều loại vỏ sò ốc đính lại với nhau và đặc biệt VoOcBien sử dụng một vỏ sò điệp màu rất nổi bật tạo điểm nhấn. Với sản phẩm này bạn có thể dùng làm vật phẩm trang trí ở bất cứ nơi đâu trong phòng hoặc hồ cá …

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Gói vỏ sò ốc đủ loại đế trai đen – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG