Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng

liên hệ

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng, sử dụng những loại vỏ sò trắng qua bàn tay khéo léo chúng tôi kết chúng thành từng cánh hoa hồng toả đều theo khuôn. Đây là sản phẩm đèn trần thích hợp cho không gian lớn, tạo điểm nhấn tại sảnh – phòng khách sạn – nhà hàng – resort …Bản quyền thuộc VoOcBien.cm

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng - bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Đèn treo trần hình trụ đính vỏ sò ốc hoa hồng – bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

ĐẶT HÀNG - CHAT online