Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18

hết hàng

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18. Chiếc đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn và nhum biển độc đáo, ngoài điểm sáng trên vỏ ốc cối da trăn điều đặc biệt khi ánh sáng hắt lên vỏ nhum biển, những đường vân của chúng tỏa ra những ánh sáng tự nhiên và lạ mắt.

Kích thước của chiếc đèn ngủ: cao 18cm – ngang 15cm.

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối da trăn & 1 nhum biển ĐN18 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG