Đèn ngủ vỏ ốc cối hạt mè & 1 nhum biển ĐN17

Đèn ngủ vỏ ốc cối hạt mè & 1 nhum biển ĐN17

Đèn ngủ vỏ ốc cối hạt mè & 1 nhum biển ĐN17

hết hàng

Chiếc đèn ngủ vỏ ốc cối hạt mè và nhum biển độc đáo, ngoài điểm sáng trên vỏ ốc cối hạt mè điều đặc biệt khi ánh sáng hắt lên vỏ nhum biển, những đường vân của chúng tỏa ra những ánh sáng tự nhiên và lạ mắt.

Kích thước của chiếc đèn ngủ: cao 18cm – ngang 15cm.

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc cối & 1 nhum biển ĐN17 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG