Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt – khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt – khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt – khắc ĐN05

hết hàng

Chiếc đèn ngủ vỏ ốc gáo độc đáo với phần khắc họa tiết và cắt rất tỉ mỉ.

Kích thước của chiếc đèn ngủ: cao 30cm – ngang 20cm.

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt - khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt – khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt - khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt – khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt - khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt – khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt - khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt – khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt - khắc ĐN05

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt – khắc ĐN05

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG