Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt khắc ĐN16

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt khắc ĐN16

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt khắc ĐN16

hết hàng

Đèn ngủ vỏ ốc gáo cắt khắc ĐN16. Chiếc đèn ngủ vỏ ốc gáo độc đáo được nghệ nhân khắc tỉ mỉ các họa tiết 2 thiếu nữ Huế mặc áo dài, đi qua bến thuyền.

Kích thước của chiếc đèn ngủ: cao 30cm – ngang 20cm.

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN16 – hình chụp tại VoOcBien

ĐẶT HÀNG - CHAT online