Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15

hết hàng

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15. Chiếc đèn ngủ vỏ ốc gáo độc đáo được nghệ nhân khắc tỉ mỉ các họa tiết bông hoa hồng.

Kích thước của chiếc đèn ngủ: cao 30cm – ngang 20cm.
Mã SP : ĐN13

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 – hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 - hình chụp tại VoOcBien

Đèn ngủ vỏ ốc gáo khắc ĐN15 – hình chụp tại VoOcBien

CHAT TƯ VẤN online