Vỏ ốc tỏi bông nhỏ

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ

hết hàng

Ốc tỏi là loại vỏ lớ , vỏ mỏng. Miệng rộng, bên trong miệng có màu trắng và nâu, bên ngoài vỏ có màu nâu và những chấm trắng. Chúng sống ở biển nơi có nền đáy cát ở độ sâu hơn 5000 m. Thức ăn rất đa dạng từ động vật không xương sống đến cá bằng cách chích vào con mồi như acid sulfuric hoặc chất gây tê liệt do chúng tiết ra.

Thông tin chi tiết:

– Kích thước : 4 cm.
– Chủng loại: Tonnoidea.
– Phân bố: Indo-Pacific, Japan – New Zealand.

Một số hình ảnh vỏ ốc tỏi bông nhỏ:

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc tỏi bông nhỏ – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG