Vỏ ốc mỏ chim nâu

Vỏ ốc mỏ chim nâu

Vỏ ốc mỏ chim nâu

10.000 đ / 1 vỏ (6cm), 20.000 đ/ 1 vỏ (10cm)

Ốc Mỏ Chim nâu là loại vỏ lớn, cứng thon dài. Miệng dạng trứng , màu nâu, môi lớn có nhiều răng cưa. Bên ngoài vỏ có màu trắng và có nhiều ụ lớn nhô cao dọc theo vòng xoắn.

Sống ở vùng xa bờ, đáy cát. Vùng phân bổ: Vũng Tàu, Quãng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận…

Thông tin chi tiết:

– Kích thước : 12cm.
– Chủng loại: Muricoidea.
– Phân bố: Vũng Tàu, Quãng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận…
– Mã SP : SN154

Một số hình ảnh vỏ ốc mỏ chim nâu:

Vỏ ốc mỏ chim nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu - © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

Vỏ ốc mỏ chim nâu – © bản quyền hình ảnh thuộc VoOcBien.com

CHAT TƯ VẤN, ĐẶT HÀNG